MUDr. Daniela Turčínová 
Praktická lékařka pro dospělé

Poštovní 157
Dolní Dunajovice
okres: Břeclav
691 85

Mobil: 725 346 664
E-mail:
d.turcinova@email.cz
 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka a posudek pro zaměstnavatele u kategorie 1..................................................................650,-

Posudek o zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, ke zbrojnímu průkazu atp ..............400,-

Vystavení posudku o zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u osob od 65 let..............350,-

Vystavení zdravotního průkazu.......................................................................................................350,-

Vyplnění žádosti do domova důchodců...........................................................................................200,-

Výpis z dokumentace........................................................................................................................300,-

Výpis z dokumentace na vlastním formuláři....................................................................................500,-

Vystavení posudku o bolestném.......................................................................................................300,-

Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu.......................................................................................400,-

Předoperační vyšetření - samoplátce + úhrada odběrů dle ceníku laboratoře.................................400,-

Předoperační vyšetření + EKG - samoplátce + úhrada odběrů dle ceníku laboratoře.....................600,-

Aplikace očkovací látky (mimo povinné a hrazené ze ZP)...............................................................200,-

Vystavení duplikátu PN....................................................................................................................100,-

Odběr krve a zajištění laboratorního vyšetření + úhrada vyšetření dle laboratoře...........................150,-

Jednoduché potvrzení na žádost ( např. doba nemoci, tisk certifikátu )..........................................100,-

Kopírování nálezů - 1 strana.................................................................................................................10,-

Příplatek za vyřízení administrativních úkonů na počkání nebo do 2.dne................................+100,-